Tajemnice świata-Co kości wymarłych zwierząt mówią nam o klimacie? – najnowsze odkrycia z Krasiejowa.

Od października powracają wykłady w siedzibie muzeum.
Ilość miejsc ograniczona. 
Uczestników obowiązuje wcześniejsza rezerwacja
tel. (32) 726 41 85

Paleontologiczne stanowisko w Krasiejowie na Śląsku Opolskim jest unikatowe pod względem ilości i jakości zachowanych szczątków kostnych sprzed ok. 210 Milionów lat (późny trias). Ilość zachowanego materiału pozwala na wykonywanie nowoczesnych badań. Jedną z nich jest paleohistologia, która zajmuje się badaniem budowy kości i pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat biologii i fizjologii dawno wymarłych zwierząt, co więcej, pozwala na rekonstrukcję klimatu panującego miliony lat temu.

Elżbieta M. Teschner – geolog, paleontolog i paleohistolog; absolwentka Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn; aktywny członek Europejskiego Centrum Paleontologicznego (www.ecp.uni.opole.pl) działającego przy Uniwersytecie Opolskim. Obecnie zajmuje się badaniem wzrostu płazów i gadów z triasowego (ok. 210 milionów lat temu) stanowiska w Krasiejowie na Śląsku Opolskim.  W swojej pracy doktorskiej bada wpływ klimatu oraz innych czynników zewnętrznych na wzrost kości wymarłej fauny z Krasiejowa. Jest autorką kilku publikacji naukowych.