Konwerter przeliczania współrzędnych dla Zagłębia Dąbrowskiego z układu odniesienia Sucha Góra.

Mapy górnicze kopalń Zagłębia Dąbrowskiego sporządzane były w  odniesieniu   do punktu Sucha Góra (niemiecki Trockenberg). Historię odwzorowań i wyboru punktów odniesienia przedstawiono w wielu źródłach. Bogusław Warchał w artykule: „Jednolita osnowa geodezyjna dla map górniczych Zagłębia Górnośląskiego” (Przegląd Geodezyjny,Luty  1958), przedstawił zarys historyczny i wskazał na konieczność przeprowadzenia ujednolicających zmian.

             Kopalnie Zagłębia Dąbrowskiego  stosowały odniesienie do punktu Sucha Góra do końca swego istnienia. Przyczyną była duża pracochłonność przekształcania całego systemu map obowiązujących w zakładach i instytucjach górniczych.

            Dla ułatwienia lokalizacji obiektów historycznych na mapach współczesnych wystarczy odczytane,  z map lub dokumentów, dane wpisać do kontrolek edycyjnych (pierwszej i drugiej). Kontrolki piąta i szósta dają wynik w stopniach,   w formacie używanym przez Google. Po ich skopiowaniu do Google Maps otrzymamy położenie obiektu. Możemy też wyznaczyć trasę dotarcia do niego.

            Dane startowe w kontrolkach odnoszą się do Szybu „A” kopalni „Flora”. W następnych wersjach zwiększymy funkcjonalność programu zaopatrując go w dodatkowe zakładki ułatwiające gromadzenie danych. W obecnej formie aplikacja ma służyć celom dydaktycznym, jako pomoc do lokalizacji prezentowanych stanowisk związanych z przemysłem Dąbrowy Górniczej.

            Zawarte w poniższej tabeli współrzędne kartezjańskie pozwolą na samodzielne zlokalizowanie kilku obiektów.

 

 

Obiekt

Współrzędna X

Współrzędna Y

Kopalnia

Cieszkowski

-9210

20690

Paryż

Koszelew

-9749

20083

Paryż

Małobądz

-11181

17959

Paryż

Reden II

-9965

22429

Reden

Szyb wnt.-pods.

-9668

22278

Reden

Mariusz

-8274

22077

Flora

Albert

-11130

25634

Flora

 

Janusz Tomczyk i Wiesław Kotarba

do pobrania – po pobraniu proszę rozpakować plik. –  przelicznik.