Działy muzealne i wystawy stałe

Etnografia Podróżnicza

etnorafia lokalna 103

Grzegorz Kuśpiel
gkuspiel@muzeum-dabrowa.pl

Dział Podróżniczy w Muzeum Miejskim „Sztygarka” posiada niezwykle bogate zbiory prezentujące najodleglejsze zakątki świata.

W każdej z sal działu zobaczymy artystyczne aranżacje oraz reprodukcje dzieł charakterystycznych dla przedstawionych zakątków świata. Prezentowane są tutaj kultury Ameryki Południowej, Indii, Azji, Papui Nowej Gwinei, Celebesu, Borneo. Dodatkowo zobaczymy pamiątki związane z takim polskimi podróżnikami jak Krzysztof Wielicki czy Marek Kamiński oraz dąbrowianin Tomek Kowalski.

Pracownia etnograficzna

8

Dział etnografii lokalnej zajmuje się jest kultura ludową, folklorem oraz obyczajami Zagłębia Dąbrowskiego. Na salach wystawienniczych  zobaczymy jak żył górnik i rolnik w XIX i XX wieku, jak ubierała się ludność na naszym terenie, a także poznamy zagłębiowskie zwyczaje i legendy.

Archeologia

Sale wystawowe 1

dr Monika Chabińska

mchabinska@muzeum-dabrowa.pl

W zbiorach Działu Archeologii znajdują się zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych w Dąbrowie Górniczej – Łośniu. Materiały archeologiczne związane są z wczesnośredniowieczną osadą produkcyjną, zajmującą się wytopem ołowiu i srebra. Najciekawsze zabytki są pokazane na wystawie poświęconej dziejom przemysłu w Dąbrowie Górniczej.

Historia

DSC_3330A

Joanna Tokaj-Gąkowska
jtokaj@muzeum-dabrowa.pl

Dział historii propaguje cenne  wartości  historyczne miasta Dąbrowy Górniczej oraz regionu Zagłębia Dąbrowskiego.Prezentuje nasze miasto i poszczególne jego dzielnice w perspektywie historycznej, przypominając najważniejsze wydarzenia, ludzi i obiekty. Czyni to poprzez organizację wystaw stałych i ekspozycji czasowych, a także przedstawianie powyższej tematyki na spotkaniach dla młodzieży szkolnej 

 

Przyroda i Technika

DSC_3262A

Zbigniew Mirkowski

zmirkowski@muzeum-dabrowa.pl

Dział Przyrody, gromadzi i zabezpiecza okazy geologiczne z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. W kolekcji Muzeum znajduje się ponad 3000 eksponatów geologicznych i paleontologicznych, stanowiących temat do ciekawych ekspozycji muzealnych.

Dział Edukacji i organizacji czasu wolnego

Mariusz Stefaniak
mstefaniak@muzeum-dabrowa.pl

Dział Naukowo-Oświatowy odpowiedzialny za ofertę edukacyjną muzeum.Organizuje zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Współpracuje ze szkołami, nauczycielami, ośrodkami wychowawczymi i innymi placówkami edukacyjnymi.

Dyrektor Muzeum
Arkadiusz Rybak

arybak@muzeum-dabrowa.pl


Zastępca Dyrektora

Sebastian Kosakowski
skosakowski@muzeum-dabrowa.pl

WYSTAWY STAŁE