Działy muzealne i wystawy stałe

Etnografia Podróżnicza

etnorafia lokalna 103

Grzegorz Kuśpiel gkuspiel@muzeum-dabrowa.pl

Dział Podróżniczy w Muzeum Miejskim „Sztygarka” posiada niezwykle bogate zbiory prezentujące najodleglejsze zakątki świata.

W każdej z sal działu zobaczymy artystyczne aranżacje oraz reprodukcje dzieł charakterystycznych dla przedstawionych zakątków świata. Prezentowane są tutaj kultury Ameryki Południowej, Indii, Azji, Papui Nowej Gwinei, Celebesu, Borneo. Dodatkowo zobaczymy pamiątki związane z takim polskimi podróżnikami jak Krzysztof Wielicki czy Marek Kamiński oraz dąbrowianin Tomek Kowalski.

Etnografia lokalna

8

Olga Lulek
olulek@muzeum-dabrowa.pl

Dział etnografii lokalnej zajmuje się jest kultura ludową, folklorem oraz obyczajami Zagłębia Dąbrowskiego. Na salach wystawienniczych  zobaczymy jak żył górnik i rolnik w XIX i XX wieku, jak ubierała się ludność na naszym terenie, a także poznamy zagłębiowskie zwyczaje i legendy.

Archeologia

Sale wystawowe 1

Dariusz Rozmus
Joanna Tokaj -Gąkowska

Dominika Kofel-Lubczyńska

dkofel@muzeum-dabrowa.pl

W zbiorach Działu Archeologii znajdują się zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych w Dąbrowie Górniczej – Łośniu. Materiały archeologiczne związane są z wczesnośredniowieczną osadą produkcyjną, zajmującą się wytopem ołowiu i srebra. Najciekawsze zabytki są pokazane na wystawie poświęconej dziejom przemysłu w Dąbrowie Górniczej.

Historia

DSC_3330A

Magdalena Cyankiewicz Jarosław Krajniewski Jacek Bagiński
Mateusz Siembab mcyankiewicz@muzeum-dabrowa.pl

Dział historii propaguje cenne  wartości  historyczne miasta Dąbrowy Górniczej oraz regionu Zagłębia Dąbrowskiego.Prezentuje nasze miasto i poszczególne jego dzielnice w perspektywie historycznej, przypominając najważniejsze wydarzenia, ludzi i obiekty. Czyni to poprzez organizację wystaw stałych i ekspozycji czasowych, a także przedstawianie powyższej tematyki na spotkaniach dla młodzieży szkolnej 

 

Przyroda i technika

DSC_3262A

Kontakt:
Sebastian Kosakowski
Zbigniew Mirkowski

skosakowski@muzeum-dabrowa.pl

Dział Przyrody, gromadzi i zabezpiecza okazy geologiczne z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. W kolekcji Muzeum znajduje się ponad 3000 eksponatów geologicznych i paleontologicznych, stanowiących temat do ciekawych ekspozycji muzealnych.

Dział Naukowo-Oświatowy

Kontakt:
Mariusz Stefaniak
mstefaniak@muzeum-dabrowa.pl Marta Gabryś - Wieczorek mgabrys@muzeum-dabrowa.pl

Dział Naukowo-Oświatowy odpowiedzialny za ofertę edukacyjną muzeum.Organizuje zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Współpracuje ze szkołami, nauczycielami, ośrodkami wychowawczymi i innymi placówkami edukacyjnymi.

Samodzielne stanowiska i punkt informacji turystycznej

telefon :
+ 48 501 763 337
e-mail : dabrowa-gornicza@silesia.travel
Specjalista ds. marketingu: Monika Polaczek email: mpolaczek@muzeum-dabrowa.pl
Informatyk: Maciej Mazur mmazur@muzeum-dabrowa.pl
Specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego
Agnieszka Wójcik email: awojcik@muzeum-dabrowa.pl
ewelina Szlęzak-żelazna
Kierownik ds. Administracji
lkilian@muzeum-dabrowa.pl

 

WYSTAWY STAŁE