klapki japonki

Kierownik Kopalni

Sebastian Kosakowski

skosakowski@muzeum-dabrowa.pl

Kopalnia Ćwiczebna,która powstała w 1927 roku jest dla uczniów dąbrowskiej “Sztygarki” w celu praktycznego doszkalania do zawodu górnika, obecnie jest ewenementem na skalę regionu. 

Składająca się z 3 poziomów kopalnia od 02.01.2010 roku została udostępniona do zwiedzania jako podziemna trasa turystyczna i cieszy się sporą popularnością wśród turystów.

Kopalnia Ćwiczebna prezentuje, w jaki sposób szkolono w ramach praktyk uczniowskich średnią kadrę górniczą. Można w niej obejrzeć stanowiska szkoleniowe z zakresu mechaniki i elektryki oraz zabezpieczania wyrobisk górniczych za pomocą specjalistycznych obudów .

Ważne informacje!

Ostatnie wejście możliwe jest na godzinę przed zamknięciem.

W celu zapewnienia sobie możliwości zwiedzania Kopalni Ćwiczebnej 
w wybranym terminie, konieczne jest dokonanie rezerwacji oraz odbiór zmówionych biletów w kasie muzeum na 15 minut przed planowanym wejściem do obiektu.
Kopalnię mogą zwiedzać dzieci powyżej 6 roku życia pod opieką osób pełnoletnich.

Kopalnia nie jest dostępna dla turystów  niepełnospraych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Ze względu na temperaturę panującą w wyrobiskach zaleca się zabranie ciepłej odzieży oraz pełnego, wygodnego obuwia.

W Kopalni Ćwiczebnej wymagane jest pełne obuwie.

Pracownicy Kopalni

  • Krzysztof Przybyłko
  • Arkadiusz Knap
  • Włodzimierz Kalinowski