Rodzinna Barbórka 4 grudnia

Barbórka w mieście, które ma w nazwie rozszerzenie Górnicza jest pozycją obowiązkową. Dlatego już dziś zapraszamy na miejskie obchody górniczego święta – 4 grudnia od 9:00 pod Resursą. Wprawdzie w czerwcu 1996 r. zakończyła się epoka węgla w historii Dąbrowy Górniczej, bo ostatnia w naszym mieście kopalnia „Paryż” zakończyła wydobycie, a działające już wtedy Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej zorganizowało nawet wydarzenie pod nazwą „Pożegnanie z węglem”, to święto górników jest wciąż żywą tradycją w wielu dąbrowskich rodzinach. Nie zapominamy o dziedzictwie Dąbrowy Górniczej i jak co roku zapraszamy na miejskie obchody Barbórki! Do wspólnego świętowania Dnia Górnika i imienin Barbary zapraszamy całe rodziny – rodziców, dziadków, dzieci, wnuków! Ubierzcie tego dnia tradycyjne górnicze stroje i nakrycia głowy – górnicze czapki możecie wykonać własnoręcznie. Czeka nas mnóstwo atrakcji. Górnicza fotobudka, warsztaty z węglem w tle i Kopalnia Ćwiczebna za darmo! Z atrakcjami startujemy o godz. 9:00 na ul. 3 Maja po Resursą. Będą warsztaty, prezentacja strojów górniczych, czapek i akcesoriów oraz fotobudka, w której będzie można zrobić sobie zdjęcie z górnikiem i górniczymi akcesoriami! O 10:00 pod Resursą zagra Miejska Orkiestra Dęta, z którą przejdziemy od Resursy do pomnika Stanisława Staszica, gdzie wszystkie Barbary, Basie i Baśki usłyszą „Sto lat” w wykonaniu Orkiestry. Rozpocznie się oficjalna część obchodów, podczas której przedszkolaki biorące udział w konkursie „Jestem górnikiem i tym się szczycę” otrzymają nagrody!
Tego dnia zwiedzanie Muzeum Miejskiego Sztygarka i Kopalni Ćwiczebnej jest za darmo.

Do Muzeum zapraszamy w godzinach 9:00-14:00,

Do Kopalni wejścia możliwe są o pełnych godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00.

Harmonogram barbórkowych wydarzeń:

9.00 – 14.00 – Zwiedzanie Muzeum Miejskie Sztygarka, za darmo (ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem).
___
9.00 – 14.00 – Zwiedzanie Kopalni Ćwiczebnej za darmo, wejścia o pełnych godzinach 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00. Ostatnie wejście o 13.00. Wymagana jest rezerwacja telefoniczna pod numerem 32 726 41 85. Limit osób w jednej grupie to 10.
___
9.00 – 11.00 – rodzinny piknik z górniczą fotobudką – ul. 3 Maja pod Resursą. Na pikniku czeka nas mnóstwo atrakcji: górnicza fotobudka – zdjęcia z górnikiem na planszy drewnianej lub z żywym górnikiem, prezentacja strojów górniczych, czapek i akcesoriów takich jak szpady, kordziki, lampy itp.
___
10.00 – złożenie kwiatów pod kamieniem pamiątkowym górników pomordowanych w Auschwitz (delegacja władz miasta, muzeum i górników)
___
10.30 – rozpoczęcie koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej pod Resursą,
___
10.45 – 11.00 przemarsz uczestników spotkania z orkiestrą na trasie Resursa – pomnik Stanisława Staszica,
___
11.00 – 12.00 część oficjalna obchodów z władzami miasta; Miejska Orkiestra Dęta zagra „Sto lat” dla zgromadzonych Barbar, wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu „Jestem górnikiem i tym się szczycę”.
_______
Wydarzenie towarzyszące: Konkurs barbórkowy  (REGULAMIN NA DOLE STRONY) na pracę plastyczną przedstawiającą pracę górnika pt. „Jestem górnikiem i tym się szczycę”. Konkurs dla przedszkoli – wręczenie nagród pod pomnikiem Staszica w dniu 4 grudnia o 11.00.

REGULAMIN KONKURSU
BARBÓRKOWEGO NA
PRACĘ PLASTYCZNĄ PRZEDSTAWIAJĄCĄ PRACĘ GÓRNIKA
„JESTEM GÓRNIKIEM I TYM SIĘ SZCZYCĘ ”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”.
  II. CELE KONKURSU
 2. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Barbórkowych.
 3. Rozwijanie talentu artystycznego przedszkolaków, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
 4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
  III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 5. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z miasta Dąbrowa Górnicza.
 6. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem przedszkola oraz danymi opiekuna.
 7. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z dowolnych materiałów plastycznych.
 8. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ( np. czaka górniczego, obrazu przedstawiające go pracę górnika, emblematów czy symboli górniczych, prac przedstawiających patronkę górniczą św. Barbarę) nawiązującej do tematu konkursu.
 9. Dostarczone prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
  z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
 10. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.
  IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 11. Prace należy składać osobiście, przez opiekuna, do dnia 1.12.2021.r. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza w godzinach pracy Muzeum.
 12. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów.
 13. W ocenie prac uwzględnianie będą następujące:
  a) pomysłowość i oryginalność pracy,
  b) dekoracyjność i kolorystyka,
  c) stopień trudności wykonania,
  e) dobór materiałów.
  V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 14. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie, poprzez stronę internetową www.new.muzeum-dabrowa.pl oraz za pośrednictwem social mediów.
 15. Z prac konkursowych zostanie stworzona wystawa pokonkursowa , którą będzie można oglądać
  w Muzeum Miejskim „Sztygarka” od 6.12.2021 do 30.01.2021 r.
  VI. NAGRODY
  1.Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Nagroda specjalna dla przedszkola, które zgłosiło najwięcej prac konkursowych. Nagrody odbierane są osobiście przez dziecko wraz
  z opiekunem.
 16. Wręczenie nagród odbędzie się 04.12.2021. o godzinie 11.00 pod pomnikiem Stanisława Staszica
  w Dąbrowie Górniczej.

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie