REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ – ZBIÓRKA DLA SCHRONISK

Dary dla schronisk przekazujemy do 17 maja w godzinach pracy Muzeum, oraz 18 maja od 16.00 do godz. 20.00. Większe ilości prosimy przywozić po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. (32) 262-36-95 wewn. 114 lub 107.  

Informacja dla szkół: ZAPRASZAMY DO RYWALIZACJI I UDZIAŁU W KONKURSIE Z NAGRODAMI: klasa, która zbierze najwięcej punktów w zbiórce dla schronisk otrzyma od Muzeum NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ! Poniżej szczegółowy regulamin:

Regulamin Konkursu “Apetyt na dobro” dla Szkół z terenu Zagłębia Dąbrowskiego:

Cel Konkursu:

  1. Konkurs “Apetyt na dobro” ma na celu promowanie troski o zwierzęta oraz zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywnego działania na rzecz dobrostanu zwierząt poprzez zbieranie karmy i innych przedmiotów dla potrzebujących zwierząt.

Uczestnicy:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być szkoły z terenu Zagłębia Dąbrowskiego, które zdecydują się wziąć udział i zgłoszą swój udział na adres mstefaniak@muzeum-dabrowa.pl
  2. Konkurs trwa od 29.04.2024 do 18.05.2024.
  3. Miejscem do którego należy dostarczać karmę jest Muzeum Miejskie “Sztygarka”. 41-300 Dąbrowa Górnicza, Legionów Polskich 69.
  4. Karmę dostarczamy w dniach od 29.04 do 17.05 w godzinach pracy Muzeum. W dniu 18.05 dostarczamy od godziny 16.00 do 20.00.
  5. Zasady Punktowania:

Punkty zostaną przyznane szkołom za zebrane dary według następujących zasad:

*Za każde 100 g suchej karmy z zawartością mięsa mniejszą niż 40% – 1 punkt

*Za każde 100 g mokrej karmy z zawartością mięsa mniejszą niż 40% – 2 punkty.

*Za każde 100 g suchej karmy z zawartością mięsa większą niż 40% – 4 punkty.

*Za każde 100 g mokrej karmy z zawartością mięsa większą niż 40% – 5 punktów.

*Legowiska dla zwierząt – 10 punktów za 1 szt.

*Koce, drobne zabawki, gryzaki, ,,smaczki” – 3 punkty/sztukę.

*Obroże, smycze – 6 punktów za szt.

*Mleko dla kociąt – 6 punktów za 1 opakowanie płynnego mleka, 6 punktów za 100 g mleka w proszku.

*Za rzeczy nie uwzględnione w zestawieniu powyżej  – Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego określenia ich wartości punktowej.

6. Szkoła, która zbierze największą liczbę punktów, otrzymuje nagrodę w postaci  biletów do kina Helios, nagrody niespodzianki oraz dyplom.

7. Ocenę w konkursie stanowi łączna ilość punktów zdobytych przez szkołę na podstawie zebranej karmy i innych przedmiotów.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 24.05.2024 r. na stronie internetowej Muzeum muzeum-dabrowa.pl.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach spornych.

10. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez uczestników.

11.W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem, prosimy o kontakt pod adresem email: mstefaniak@muzeum-dabrowa.pl.