KONKURS FOTOGRAFICZNY

Krajoznawczy Konkurs Fotograficzny

„Zabytkowa Dąbrowa”

Krajoznawczy Konkurs Fotograficzny

„Zabytkowa Dąbrowa”

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów

pt.:”Zabytkowa Dąbrowa”.

 

 1. Organizatorem konkursu jest szkolne koło PTTK działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Osoby odpowiedzialne: Mariola Bierońska, Agnieszka Tabor.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja oraz uwrażliwienie na piękno przyrody
  i obiektów krajoznawczych w miejscu zamieszkania oraz poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej zabytków naszego miasta. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
 3. Temat konkursu brzmi „Zabytkowa Dąbrowa”.

      Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia oraz krótkiego scharakteryzowania ciekawych obiektów krajoznawczych (pomników przyrody, zabytkowych budowli) miasta Dąbrowa Górnicza. Chcielibyśmy, aby uczestnicy konkursu pokazali obiekty niepowtarzalne i ciekawe pod względem historii. Zachęcamy do skorzystania ze zbiorów Muzeum Miejskiego Sztygarka oraz zbiorów działu regionalnego Miejskiej Bilblioteki Publicznej w celu znalezienia interesujacych informacji dotyczących opisywanego obiektu.

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz z Dąbrowy Górniczej. Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
 2. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, obiektu krajoznawczego. Fotografia powinna być wykonana na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

      Część fotograficzna: Wymagany format zdjęć to 15×21 – wywołany na papierze błyszczącym.

Część opisowa: W części opisowej na karcie zgłoszenia powinna znaleźć się: szczegółowa lokalizacja miejsca (rejon gminy, charakterystyczny punkt odniesienia, celem identyfikacji).

 1. Fotografie z kartą zgłoszenia ( załacznik nr 1) umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać do 05 kwietnia 2024 roku u osób odpowiedzialnych za konkurs, osobiśie bądź pod adresem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 (z dopiskiem na kopercie konkurs fotograficzny „ Zabytkowa Dąbrowa”).
 2. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za konkurs.
 3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej.
 4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu.
 5. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury a autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 06 do 19 kwietnia 2024 roku, a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w kwietniu 2024. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w holu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
 7. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie !!!