Informacje w sprawie czołgu T-34

Informujemy wszystkich zwiedzających, że eksponat czołg T-34 oraz dwie armaty ZIS zostały wypożyczone z Muzeum Wojska Polskiego w 2012 r. Na początku listopada 2019, na wniosek w/w instytucji eksponaty zostały zwrócone do Muzeum Wojska Polskiego.

Muzeum Wojska Polskiego nie wyraziło zgody na przedłużenie wypożyczenia,
ani na odsprzedanie tych zabytków do naszego Muzeum.

 Dziękujemy wszystkim
osobom, które angażowały się przy renowacji i uruchomieniu czołgu, a w
szczególności Krzysztofowi Bordzie,
Mirosławowi Kicie, Antoniemu Cieślikowi oraz Maciejowi Żywickiemu.

Obecnie Muzeum Miejskie „Sztygarka” planuje zmianę
ekspozycji w Parku Militarnym Reduta i uruchomienie jednego z pojazdów.

Dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

Arkadiusz Rybak