Gra terenowa pt. Poznaj Szlak Kruszcowy (Strzemieszyce Małe i Wielkie)

Gra polega na odwiedzeniu określonych punktów historycznych lub przyrodniczych na trasie Szlaku Kruszcowego w dzielnicach Strzemieszyce Małe i Strzemieszyce Wielkie

REGULAMIN

Organizatorem gry miejskiej jest Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej (Dział Historii).

Gra przeznaczona jest zarówno dla uczestników indywidualnych jak i grup  i rodzin. Można w niej wziąć udział w dowolnym terminie pomiędzy 1 lipca a 15 sierpnia 2021. W losowaniu nagród wezmą udział osoby/grupy które spełniły następujące warunki:

– zaliczenie w dniach 01.07 – 15.08.2021 w dowolny sposób (piechotą, rowerem etc.) CAŁEGO Szlaku Kruszcowego w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach, udokumentowane fotografią uczestnika wykonaną w KAŻDYM punkcie szlaku na tle charakterystycznego elementu terenu (np. tablica informacyjna);

– dostarczenie do Organizatora w/w fotografii oraz wypełnionej KARTY ZADAŃ (osobiście, pocztą lub mailem: konkursy@muzeum-dabrowa.pl).

Losowanie nagród odbędzie się dnia 22 sierpnia 2021 w siedzibie Organizatora.

Mapa Szlaku Kruszcowego oraz KARTA ZADAŃ wkrótce do pobrania ze strony internetowej Muzeum lub w siedzibie Organizatora.

UWAGA dot. uczestnictwa grupowego: w przypadku kilkuosobowej grupy (np. rodzina) można wypełnić tyle KART ZADAŃ ilu członków liczyła grupa. W przypadku wylosowania przez jednego członka rodziny równorzędnej nagrody (np. jednej z nagród głównych) pozostali członkowie grupy nie będą brani pod uwagę w danym losowaniu.

 

Mapa Szlaku Kruszcowego