Ile diabłów…

Ile diabłów mieści się na główce od szpilki? Uwagi o filozofii średniowiecznej
(M. Polaczek)


IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony


Zajęcia wprowadzające w myśl filozoficzną średniowiecza. Wykład połączony z prezentacją multimedialną zawierającą m.in. wizerunki diabła w sztuce średniowiecznej, jako ilustrację do szeroko dyskutowanego w średniowieczu zagadnienia demonologii i angelologii.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, uczniowie zachęcani będą do dyskusji oraz do odszukiwania na wybranych slajdach wizerunków diabła odpowiadających opisom zawartym w średniowiecznych tekstach źródłowych.