Zagłębiowscy bohaterowie wojny 1920 roku

Wydawnictwem przypominającym czasy zagłębiowskich bohaterów wojny 1920 zaowocowało wspólne działanie Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Saturn w Czeladzi i Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Publikacja, która powstała przy wsparciu Fundacji PZU to wyjątkowa lekcja historii regionalnej rozgrywająca się na tle historii światowej.

Przywracamy pamięci powszechnej mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, uczestników walk z bolszewikami w 1920 roku. Znaczenie historyczne Bitwy Warszawskiej jest wciąż niewystarczająco dostrzegane na świecie. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce – lord Edgar D’Abernon nazwał ją już w tytule swej książki “Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.

W naszej publikacji przypominamy losy bohaterów z 1920 roku, zapomnianych przez lata, wymazanych z kart historii. W roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej należy głośno powiedzieć o niemałym wkładzie Zagłębia Dąbrowskiego w obronę Ojczyzny w czasie wojny z bolszewicką Rosją. Już w 1918 roku Zagłębiacy zgłosili się do pierwszych oddziałów powstającego od listopada Wojska Polskiego. Walczyli na wschodzie między innymi w szeregach 11. pułku piechoty. Masowo mieszkańcy naszego regionu ruszyli do boju w lecie 1920 roku, odpowiadając na wezwanie o zaciągu w szeregi Armii Ochotniczej, która miała wesprzeć wojsko polskie w obronie Warszawy przed nacierającą sowiecką Armią Czerwoną. Do stolicy ruszyli także zagłębiowscy harcerze, biorąc chwalebny udział w obronie miasta.

Zaangażowanie Zagłębiaków w wojnę z bolszewikami w 1920 roku należy przypomnieć przede wszystkim młodzieży szkolnej, przywracając pamięć o ludziach, którzy dla obrony niepodległości Ojczyzny poświęcili życie i zdrowie. Materiał edukacyjny przygotowany przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Nawrota, jest adresowany w pierwszej kolejności do nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Zawiera tekst wiodący opracowany przez historyków, materiały źródłowe oraz przygotowane przez specjalistę ćwiczenia umożliwiające przeprowadzenie lekcji na temat wydarzeń 1920 roku.

Publikacja została opracowana także w wersji dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Materiał będzie nieodpłatnie dystrybuowany do bibliotek szkół podstawowych w Sosnowcu, Czeladzi i Dąbrowie Górniczej za pośrednictwem tamtejszych Muzeów. Wersja PDF zostanie umieszczona jako plik do pobrana na stronie Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Wersja pdf dostępna tu:

http://www.muzeum.org.pl/upl/browser/files/media/Udzia%C5%82%20mieszka%C5%84c%C3%B3w%20Zag%C5%82%C4%99bia%20D%C4%85browskiego%20w%20wojnie%20polsko-bolszewickiej%20w%201920%20roku.pdf