Ząbkowice – publikacja

Niniejsza książka poświęcona jest w całości dziejom Ząbkowic, obecnej dzielnicy Dąbrowy Górniczej, i adresowana przede wszystkim do czytelników związanych z tą miejscowością. Innym osobom raczej jej nie polecam.

Mieszkałem w Ząbkowicach zaledwie 19 lat, w przeciwieństwie do mego prapradziada, pradziada, dziada i ojca, którzy spędzili tam większość swych dni, od roku 1850 do 1976. W pewnym wieku chętnie wraca się do krainy dzieciństwa, więc zdarza mi się odwiedzać ziemię przodków, jednakże swego czasu doszedłem do wniosku, że tak naprawdę niewiele o niej wiem. Przestudiowałem kilka publikacji z Ząbkowicami w tytułach, lecz zamiast satysfakcji poczułem niedosyt.  Zaspakajając głód wiedzy szukałem informacji na własną rękę, a ostatecznie postanowiłem napisać książkę, w celu popularyzacji wiedzy
o bogatej historii rodzinnej miejscowości. Opracowania nie śmiem nazywać monografią, bo monografia to dzieło naukowe, a ja nie jestem naukowcem, dzięki czemu mogłem pozwolić sobie na więcej niż uczonym przystoi. Mimo to starałem się pisać rzetelnie, powołując się na miarodajne źródła; unikając przy tym dokonywania ocen i eksponowania własnego światopoglądu. Przedstawiłem losy Ząbkowic od zamierzchłej przeszłości do końca roku 2018; w układzie chronologicznym, z podziałem na stulecia i okresy historyczne. Często odwoływałem się do historii powszechnej, aczkolwiek mam nadzieję, że nie przesadziłem z przypominaniem treści szkolnych podręczników. Opracowanie składa się z dwóch części, z których pierwsza (tom I) dotyczy czasów do roku 1918, natomiast druga (tom II) – stuletniego okresu 1918–2018.

 

Andrzej Lorenc