XII- ostatni Zjazd Absolwentów “Sztygarki”

19 września br., w dniu XII Zjazdu Absolwentów Dąbrowskiej „Sztygarki”. skwerowi przed Muzeum z pomnikiem Stanisława Staszica uroczyście nadano imię Antoniego Pilarza, długoletniego matematyka „Sztygarki” i Honorowego Obywatela Dąbrowy Górniczej.

„Antoni Pilarz (1907-1996) był dąbrowianinem. Po chodził z rodziny hutniczej, przybyłej w XIX w. do Dąbrowy Górniczej z Panek w częstochowskiem. Od dzieciństwa pasjonowały go matematyka i fizyka. Dlatego wybrał studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Poznańskiego. Z tytułem magistra wrócił do Dąbrowy Górniczej w 1933 r. i rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego, którego był absolwentem z 1926 r. Gdy w czasie okupacji niemieckiej szkołę zamknięto, A. Pilarz prowadził zorganizowane tajne nauczanie. Po zakończeniu II wojny światowej, z grupą przedwojennych nauczycieli odtwarzał liceum, którego później był nawet dyrektorem. W 1945 r. został przeniesiony do „Sztygarki”, z którą był związany do 1969 r. Po likwidacji szkoły przeszedł na emeryturę, udzielając korepetycji z matematyki i fizyki. Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. W domu Antoni Pilarz najwięcej czasu poświęcał swojemu ulubionemu ogrodowi. Własne kwiaty, warzywa, czy owoce dawały mu ogromną radość i satysfakcję. W latach 60-tych ub. stulecia legenda Antoniego Pilarza sięgała daleko poza granice „Sztygarki”, Dąbrowy Górniczej, a nawet Zagłębia. (…)

Antoni Pilarz był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym z Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, oraz tytułem Honorowego Obywatela Dąbrowy Górniczej. 11 marca 2020 r. Rada Miasta nazwała jego imieniem skwer przed budynkami „Sztygarki”, przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej Spoczywa na cmentarzu pw. NMP przy ul. 11 Listopada w Dąbrowie Górniczej (GPS: 50°19.2250’N 19°13.0920’E).” (A. Kotulecki, Tak rodził się górniczy stan czyli krótka historia Dąbrowskiej „Sztygarki”, Dąbrowa Górnicza 2020, s. 99)