Weekend z przyrodą i techniką w Muzeum

6 – 7 czerwca 2020 r. zobaczycie na naszej stronie i muzealnym Facebooku  filmy o ciekawych przyrodniczo i przemysłowo miejscach Dąbrowy Górniczej. Zapraszamy także do Muzeum – ale z powodów bezpieczeństwa – w ograniczonej liczbie: 10 osób na godzinę w Muzeum oraz 5 osób co 2 godziny w Kopalni Ćwiczebnej. Poznacie miejsca, które w naszym mieście wydają się atrakcyjne widokowo, przyrodniczo i turystycznie a są w wielu przypadkach wynikiem działalności przemysłowej!

Wydarzenie towarzyszące:

Klub Gier Historycznych – 7 czerwca, niedziela.
Wystawa archeologiczna
,,Ukraina przed wiekami”,
dostępna od 06.06.2020 do 30.09.2020