WAKACYJNY SPACEROWNIK – DĄBROWA GÓRNICZA ZNANA I NIEZNANA

MUZEUM MIEJSKIE „SZTYGARKA” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

„WAKACYJNY SPACEROWNIK 2024 – DĄBROWA GÓRNICZA ZNANA I NIEZNANA”

REGULAMIN

  • Organizatorem gry miejskiej – “Wakacyjny Spacerownik 2024 – Dąbrowa Górnicza znana i nieznana” jest „Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Gra jest skierowana do osób dorosłych oraz dzieci. Mogą w niej wziąć udział osoby indywidualne, jak również grupy oraz rodziny. Grupy mogą liczyć maksymalnie 5 osób.

Ważna informacja: osoby niepełnoletnie, które będą chciały wziąć udział w grze i nie  będą pod opieką osoby dorosłej, muszą okazać organizatorom podpisaną zgodę rodziców przed rozpoczęciem gry (można dostarczyć osobiście do muzeum lub wysłać skan z podpisem rodziców na adres mailowy: konkursy@muzeum-dabrowa.pl

  • Zadaniem uczestników jest dotarcie do wskazanych w KARCIE WYPRAWY (do pobrania karta wyprawy , na stronie https://muzeum-dabrowa.pl/) 18 punktów na terenie Dąbrowy Górniczej i wykonanie poleceń. W każdym z tych miejsc należy udokumentować swoją obecność poprzez zrobienie zdjęcia.

Uwaga: uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych przez uczestników do celów promocyjnych (strona internetowa/ facebook Muzeum Miejskiego „Sztygarka”)

Proponowana forma przebycia – wycieczka rowerowa lub zmotoryzowana.

Trasa gry wiedzie przez dzielnice: Śródmieście, Zielona-Pogoria, Piekło, Antoniów, Ząbkowice, Łosień, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie.

  • W grze można wziąć udział w dowolnym terminie pomiędzy: 1 lipca a 25 sierpnia 2024 r.
  • Uczestnicy muszą posiadać niezbędne wyposażenie: telefon z aparatem fotograficznym i dostępem do internetu, KARTĘ WYPRAWY, długopis
  • W rozdaniu nagród wezmą udział osoby/grupy które spełniły następujące warunki:
  • zaliczenie w dniach 01.07 – 25.08.2024 w dowolny sposób (piechotą, rowerem etc.) WSZYSTKICH punktów Trasy oraz wykonanie zadań i wypełnienie KARTY WYPRAWY
  • dostarczenie do Organizatora wypełnionej KARTY WYPRAWY (osobiście, pocztą lub mailem: konkursy@muzeum-dabrowa.pl) oraz wykonanych FOTOGRAFII (osobiście, pocztą lub mailem: konkursy@muzeum-dabrowa.pl)

Wręczenie nagród odbędzie się dnia 1 września 2024 o godz. 12.30 w siedzibie Organizatora przy ul. Legionów Polskich 69

  • Kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację konkursu:

Anna Makarska (amakarska@muzeum-dabrowa.pl; tel. 32 262 36 95 wew. 104

Mariusz Stefaniak (mstefaniak@muzem-dabrowa.pl; tel. 32 262 36 95 wew. 107

Mapa Gry terenowej pt. “Wakacyjny Spacerownik 2024 – Dąbrowa Górnicza znana i nieznana” jest dostępna pod linkiem: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ojMi8BAuK4bXQLSjEDpgBwG-rtU8AiY&usp=sharing

KARTA WYPRAWY do pobrania ze strony internetowej Muzeum:

https://muzeum-dabrowa.pl  – poniżej

UWAGA dot. uczestnictwa grupowego: w przypadku kilkuosobowej grupy (np. rodzina), przysługuje jedna nagroda.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, oraz podejmowania decyzji w sprawach spornych.