Tajemnice pracy archeobotanika. Rośliny użytkowe w znaleziskach archeologicznych. Opowiada dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. IAE PAN

Prawie każdy chciał kiedyś zostać archeologiem, ale nie każdy wie, że praca archeologa to nie tylko wykopaliska i znajdowanie skarbów. Często poszukiwania odbywają się w pracowniach, a znaleziska są na tyle małe, że trzeba użyć lupy lub mikroskopu, aby można je było zidentyfikować. Właśnie takimi poszukiwaniami zajmują się archeobotanicy – specjaliści, którzy na podstawie wiedzy z zakresu botaniki oraz archeologii, są w stanie zrekonstruować nie tylko co nasi przodkowie gotowali ale również regionalne zmiany klimatu.