Program Konferencji

Harmonogram II Zagłębiowskiej Konferencji Edukacyjnej:

Organizatorzy: Muzeum Miejskie “Sztygarka”, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zagłębiowski.

8:45 – powitanie gości oraz uczestników przez Dyrektora Muzeum Miejskiego “Sztygarka”.

9:00 – wykład Ryszarda Mozgola (IPN Katowice) – “Stan wojenny 1981-1983″ – interdyscyplinarne spojrzenie na historię najnowszą”

9.30 – wystąpienie Aleksandry Korol-Chudy (IPN Katowice) “Wystawa elementarna “Stan wojenny 1981-1983” – możliwości wykorzystania w pracy dydaktycznej”

-10 min pytań i odpowiedzi

10.20 – przerwa kawowa

10.30 – przedstawienie oferty edukacyjnej Muzeum Miejskiego “Sztygarka”, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Pałacu Kultury Zagłębia.

11:40 – przerwa kawowa

11:50 – warsztat Patrycji Kopcińskiej (Doradca metodyczny DG) „Ciekawie uczę historii/ wos-u/ hit-u.”

– 10 min. pytań i odpowiedzi.

13:00 – przerwa obiadowa

14.30 – zakończenie konferencji. Zaproszeni nauczyciele – 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=411005
Transmisja online wystąpień