Otwarcie wystawy pt.: Poza tym co widzialne. Teledetekcja i skanowanie laserowe w polsko-peruwiańsko-włoskich badaniach Machu Picchu.

Ekspozycja prezentuje szeroko zakrojone prace archeologiczne na terenie Machu Picchu prowadzone przez naukowców z Centrum Badań Andyjskich UW w Cusco. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego realizują badania na tym obszarze od 2008 roku w ramach współpracy z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Politechniki Wrocławskiej oraz peruwiańskim Narodowym Parkiem Archeologicznym Machu Picchu.
Podczas wystawy będzie można zobaczyć trójwymiarowe modele holograficzne przedstawiające różne budowle, m.in. obserwatorium inkaskie w Mirador de Inkaraqay czy główny zespół Machu Picchu. Ekspozycja obejmuje także filmy, materiały dokumentacyjne oraz archiwalne i najnowsze zdjęcia z terenów prowadzonych prac.
Aktualnie, pracujący przy wyżej wymienionym projekcie naukowcy – prof. dr hab. Jacek Kościuk oraz prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski opracowują również wizualizację cyfrową stanowiska archeologicznego na Bukowej Górze.
Otwarcie wystawy odbędzie się 5 lipca (wtorek) o godzinie 17.00 w budynku Muzeum Miejskiego “Sztygarka”.

Organizator: Muzeum 

17.00 – spotkanie w budynku Muzeum Miejskiego “Sztygarka”, sala multimedialna

         – powitanie gości

17.10 – prezentacja filmu Poza tym co widzialne

17.25 – wystąpienia prof. dr hab. Jacka Kościuka (Politechnika Wrocławska): Jak budowano Machu Picchu.

17.50 – wystąpienie dr Maciej Sobczyk (Uniwersytet Warszawski): Archeologia wysokogórska w parku Machu Picchu.

18.15 – otwarcie wystawy