Ostatnia część Monografii Dąbrowy Górniczej już w sprzedaży!!!


Tom III, część 2, obejmuje okres dziejów miasta od lat okupacji hitlerowskiej aż do czasów nam współczesnych. Na kartach obszernego tomu autorzy poszczególnych artykułów w gruntowny sposób przeanalizowali niemal wszystkie przejawy działalności mieszkańców, zarówno w centrum, jak i w przyłączanych w tym okresie dzielnicach. Szczególne miejsce w tym tomie poświęcono rozwojowi przemysłu (zwłaszcza budowie Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice) oraz życiu społeczno-politycznemu. Nie brak było jednak w Dąbrowie w tamtym czasie prężnie działających jednostek kultury, klubów sportowych, organizacji i stowarzyszeń.
Zamieszczamy poniżej spis treści części 2 tomu trzeciego:-)
Cena tomów: I- III,cz.1 to 50 zł
Cena tomu III, cz. 2 to 90 zł