Wystawa w ramach projektu „Zagłębie Powstań Śląskich”

Wystawę można oglądać w Muzeum ,,Sztygarka” do 30 września 2019 r.

ZAGŁĘBIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE WOBEC I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Organizatorem wystawy jest Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Wystawa powstała przy współpracy innych placówek kulturalnych z regionu, w tym naszego Muzeum.

Bezpłatną publikację towarzyszącą wystawie wydano w ramach projektu „Zagłębie Powstań Śląskich” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Publikację wydaną w ramach „Organizacji obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego” przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu dofinansowano z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Gminy Sosnowiec.

Na sześciu bogato ilustrowanych planszach przedstawiono wkład mieszkańców Zagłębia, głównie z terenów bezpośrednio przygranicznych (Sosnowiec, Czeladź, Grodziec) w przywrócenie Górnego Śląska w granice Rzeczpospolitej. Różna to była pomoc, nie tylko wojskowa, choć kilku powstańców śląskich pochodzących z Dąbrowy Górniczej znamy z imienia i nazwiska. Olbrzymie wsparcie niesiono także na poziomie organizacyjnym i aprowizacyjnym, niosąc pomoc walczącym o polski Śląsk powstańcom i zwykłym mieszkańcom ziem położonych za Brynicą i Czarną Przemszą.

 

Poniżej plakat zapraszający do dąbrowskiej Resursy na spektakl „Świat bez mężczyzn”, organizowany przez Komitet Niesienia Pomocy Górnoślązakom, którego celem była pomoc materialna dla mieszkańców walczącego o polskość Górnego Śląska (1921 r.).