Konkurs ,,Zaprojektuj własną monetę”

Z okazji "Akcji Lato 2020" zapraszamy dzieci i młodzież z
terenu Dąbrowy Górniczej do wzięcia udziau w konkursie "Zaprojektuj
własną monetę".
Na naszym fanepageu w czasie wakcji będziemy przypominać wizerunki umieszczane na na monetach znajdujących
się w zbiorach Muzeum Miejskiego "Sztygrka". Zachęcamy Was do
zaprojektowania własnej monety (awers i rewers) promującej Muzeum Miejskie "Sztygarka".
Niech inspiracją staną się dla Was muzealne ekspozycje oraz historia i przyroda naszego pięknego miasta. 
Tych, którzy nie mogą nas odwiedzić osobiście zachęcamy do czerpania
pomysłów z naszej strony www, Facebooka i Instagrama. 

REGULAMIN KONKURSU

“Zaprojektuj własną monetę”

 

 1. ORGANIZATOR   KONKURSU
 2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”
 3. CELE KONKURSU
 4. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii (w tym historii Dąbrowy Górniczej), archeologii, przyrody
 5. Zaktywizowanie dzieci i młodzieży szkolnej
 6. Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
 7. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

 III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  z miasta Dabrowa Górnicza
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
 3. a) 7-9 lat
 4. b) 10-13 lat
 5. Prace można dostarczać do siedziby muzeum osobiście lub nadsyłać na adres mailowy:konkursy@muzeum-dabrowa.pl . Prace na konkurs muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona imieniem i wiekiem autora, oraz danymi kontaktowymi opiekuna (telefon lub adres e-mail).
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną – w tym projekty w programach graficznych (projekt winien obejmować awers i rewers monety)
 7. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
 8. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.
 9. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 10. Prace należy składać osobiście lub drogą mailową do dnia 16 sierpnia 2020 r. do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” (ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza)
 11. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów
 12. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 13. a) pomysłowość i oryginalność pracy,
 14. b) dekoracyjność i kolorystyka,
 15. c) stopień trudności wykonania,
 16. e) dobór materiałów.
 17. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 18. O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz poprzez stronę internetową www.new.muzeum-dabrowa.pl
 19. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej do 13.09.2020 r.
 20. NAGRODY
 • Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
 1. O miejscu i czasie odbioru przyznanych nagród poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie