Kierunek GZM. Dąbrowskie Stonehenge

Dąbrowskie Stonehenge

Dofinansowano z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Krótki opis wycieczki:

Uczestnicy wycieczki znajdą się w magicznej przestrzeni leśnej na Bukowej Górze. Wycieczka prowadzi po górze, która oprócz atrybutów przyrodniczych przedstawia ślady aktywności człowieka sprzed kilku tysięcy lat. Finałem wycieczki będą odwiedziny na stanowisku archeologicznym oraz warsztaty mające na celu zapoznać uczestników ze specyfiką pracy archeologa. Najmłodsi będą mogli samodzielnie dokonać znalezisk na archeologicznym stanowisku ćwiczebnym. Wycieczka charakteryzuje się wyjątkowością na skalę regionu, wykorzystuje miejsca mało znane na co dzień. Uczestnicy będą w trakcie marszu rozwiązywać Quest, a najbardziej aktywni otrzymają drobne upominki.

Daty i godziny:

30.06.2024

Pomiędzy Muzeum Miejskim “Sztygarka”, a Bukową Górą będą kursowały 2 busy 20 osobowe. Czas dojazdu z Muzeum na Bukową Górę to ok. 30 min.

– I tura, wyjazd start 9:00 – powrót 12:00, 20 uczestników

– II tura, wyjazd start 10.00 – powrót 13.00, 20 uczestników

– III tura, wyjazd start 11.00 – powrót 14.00, 20 uczestników

– IV tura, wyjazd start 12.00 – powrót 15.00, 20 uczestników

– V tura, wyjazd start 13.00 – powrót 16.00, 20 uczestników

Grupy z parkingu Muzealnego będą wyjeżdżać busem o każdej pełnej godzinie, od 9.00 do 13.00 (w sumie 5 grup). Powrót ostatniej grupy na teren Muzeum 16.00

Miejsce:

Bukowa Góra/Ujejsce – megality. Dąbrowa Górnicza.

Trasa wycieczki prowadzi do najbardziej tajemniczego miejsca w Dąbrowie Górniczej. Miasto to kojarzone przede wszystkim z przemysłem rozciąga się na przestrzeni niezwykle ciekawej ze względów historycznych i przyrodniczych.Bukowa Góra, zgodnie z nazwą, charakteryzuje się pięknym lasem bukowym oraz unikalną roślinnością do której zaliczyć można rzadkie stanowiska storczyka. Budzącym najwięcej emocji miejscem, jest megalityczne stanowisko archeologiczne, którego wiek szacowany jest nawet na 5000 lat. Na wzgórzu znajduje się również cmentarzysko kurhanowe. Wzgórze otaczają średniowieczne i nowożytne wyrobiska górnicze związane z eksploatacją rud srebronośnych.

Opis trasy:

Wycieczka rozpocznie się z parkingu Muzeum Miejskie „Sztygarka” wg przedstawionego wyżej harmonogramu. Następnie grupy 20 osobowe będą przewożone na początek trasy pieszej do dzielnicy Ujejsce. Tam zacznie się oprowadzanie przez przewodników po terenie Bukowej Góry, które będzie prowadzić przez wyrobiska górnicze, kurhany, stanowisko megalitów, gdzie będą również prowadzone warsztaty archeologiczne dla uczestników. Następnie po ukończeniu trasy pieszej uczestnicy wrócą busem do Muzeum Miejskiego „Sztygarka.

Miejsce startu:

Muzeum Miejskie „Sztygarka” – parking – start i zakończenie. Ul. Legionów Polskich 69 Dąbrowa Górnicza 41-300.

Przewodnik:

Maciej Rodziewicz – dzięki jego pasji i podpowiedzi archeolodzy podjęli badania na Bukowej Górze. Od 3 lat uczestniczy w bezpośrednich pracach archeologicznych przy projekcie naukowo-badawczym „Bukowa Góra”. Z ramienia zespołu archeologicznego uczestniczy oprowadzaniu grup wycieczkowych.

dr hab. Dariusz Rozmus – archeolog z wieloletnim doświadczeniem, odkrywca skarbu hutnika w Dąbrowie Górniczej – Łośniu. Autorytet w dziedzinie wczesnośredniowiecznego górnictwa na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Autor kilkunastu publikacji fachowych z zakresu archeologii.

dr Zbigniew Mirkowski – geolog, wykładowca akademicki, znawca budowy geologicznej regionu oraz historii eksploatacji bogactw naturalnych Zagłębia Dąbrowskiego.

Piotr Kolasa – archeolog z wieloletnim doświadczeniem wykopaliskowym, prowadzi zarówno badania jak i popularyzuje ich wyniki oprowadzając wycieczki muzealne. Interesuje się zagadnieniami starszej epoki kamienia oraz krzemieniarstwem.

Aleksandra Zemła – Kotarba – Absolwenta ASP w Łodzi na wydziale wzornictwa. Projektantka odzieży, pasjonatka fotografii. W zastępstwie Marta Gabryś

Dodatkowe informacje:

Wycieczka może być bardzo trudna dla osób poruszających się o kulach, niemożliwa do realizacji przez osoby na wózkach. (wejście na Bukową Górę to stroma, leśna ścieżka). Wycieczka nie będzie stanowiła kłopotów dla seniorów, rodzin z dziećmi.

Rezerwacje:

Aby uczestniczyć w wycieczce jest wymagana wcześniejsza rezerwacja ze względu na ograniczoną ilość uczestników w grupie zwiedzającej. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub osobiście poprzez kontakt z Muzeum Miejskim Sztygarka w godzinach otwarcia muzeum, tj.:

– Poniedziałek 9:00 – 15.00

– Wtorek 9:00 – 15:00

– Środa 9:00 – 15:00

– Czwartek:

1 i 3 czwartek miesiąca 10:00 – 18:00

2 i 4 czwartek miesiąca 9:00 – 15:00

– Piątek 9:00 – 15:00

– Sobota 9:00 – 14:00

– Niedziela 11:45 – 15:00

Numer telefonu: 32 726-41-85

 

PARTNER WYDARZENIA