Głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Przypominamy, że od dzisiaj można głosować na projekty w Budżecie Obywatelskim.
Głosujcie na projekt szczególnie nam bliski: “Modernizacja Parku Historyczno-Militarnego “Reduta” Muzeum Miejskiego Sztygarka zlokalizowanego przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej”

Projekt zakłada wykonanie prac porządkowo -remontowych Parku Historyczno -Militarnego “Reduta” znajdującego się przy Muzeum Miejskim “Sztygarka” polegających na wyznaczeniu ciągów komunikacyjnych pomiędzy eksponatami, montaż oświetlenia, aranżację zieleni, montaż ogrodzenia oraz monitoringu wizyjnego.

https://bo.dabrowa-gornicza.pl/glosowanie