Gierek-Bliżej prawdy

Przypominamy wystawę o Edwardzie Gierku z okazji premiery nowego filmu ,,Gierek”, w którym główną rolę zagrał Michał Koterski, reż. Michał Węgrzyn.

Ekspozycję możecie oglądać w kinie Helios w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu oraz w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Wystawa powstała w 2013 roku na zlecenie Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka. Wystawa planszowa, biograficzna, dotycząca osoby Edwarda Gierka i dekady jego rządów (1970 – 1980), która zaprezentuje kolejne etapy jego życia: młodość, okres francuski, belgijski, życie prywatne, a także karierę polityczną (1970 – I sekretarz KC PZPR, tzw. przerwaną dekadę rządów 1970 – 1980), działalność na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego (Huta Katowice), Śląska, inwestycje dla Polski, kontakty Polski z Kościołem, Watykanem (pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny Jana Pawła II, wizyta Gierka wraz z małżonką w Rzymie, audiencja u Jana Pawła VI, stosunki z Prymasem Tysiąclecia kardynałem Stefanem Wyszyńskim), kontakty Polski na arenie międzynarodowej: z ZSRR, Jugosławią, NRD, NRF, także z krajami zachodnimi (otwarcie się Polski na Zachód): Francją, USA.