Śląskie Lokalnie 2020

Śląskie Lokalnie 2020

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako Operatorzy – zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2020”.

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego, podczas którego rozdamy kwotę do 600 000 zł

Więcej o projekcie:

https://www.fioslaskie.com/oprojekcie