“Chopin, Spisak, Górecki, Kilar. Paryskie awantury”

Muzeum Miejskie „Sztygarka” zaprasza na wyjątkową wystawę “Chopin, Spisak, Górecki, Kilar. Paryskie awantury”, przygotowaną przez Pałac Kultury Zagłębia,  którą można oglądać od początku września w Holu Głównym Muzeum. Wystawa stanowi wydarzenie towarzyszące 13. Międzynarodowemu Festiwalowi im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

„Paryż jest od wieków niekwestionowaną stolicą artystów. Również polscy kompozytorzy, przy dogodnej okazji pod okiem mistrzów rozwijali swoje talenty, wypływali na szerokie wody koncertując dla paryskiej publiczności, kosztowali uroków bywania „na salonach”.

14 września mija 107. rocznica urodzin Michała Spisaka – wybitnego dąbrowianina, cenionego, nagradzanego w międzynarodowych konkursach kompozytorskich artysty, który w wyniku splotu okoliczności ponad połowę życia spędził we Francji, głównie w Paryżu. Tam, jako młody twórca kształtował swój talent pod czujnym okiem charyzmatycznej pedagog – Nadii Boulanger, z którą związała go wieloletnia, wyjątkowa zawodowa przyjaźń.

Spisak nie był oczywiście pierwszym i jedynym polskim kompozytorem i muzykiem peregrynującym do Paryża. Jednym z najbardziej znamienitych, który związał z nim swoje losy był Fryderyk Chopin. Podobnie jak Spisak, wyjechał z Polski nie wiedząc, że osiądzie we Francji na stałe. Losy obu muzyków ukierunkowała sytuacja w Polsce: Chopin nie powrócił z powodu Powstania Listopadowego, a Spisak – z uwagi na wybuch II wojny światowej i późniejszą zmianę ustroju w Polsce. Obaj artyści przewlekle chorowali, obaj związali na lata swoje losy z Francuzkami, co wyraźnie wpłynęło na ich ustabilizowanie pobytu i pozycji społecznej na emigracji. Obaj aktywnie rozwijali się twórczo, prezentując swe dzieła na scenach i w paryskich salonach, odnosząc międzynarodowe sukcesy. Obaj zmarli przedwcześnie w Paryżu po długiej, ciężkiej chorobie i zostali pochowani w tamtejszych najznamienitszych nekropoliach. Obaj tęsknili za krajem i utrzymywali żywe relacje ze środowiskiem rodzinnym i przyjaciółmi w Polsce, o czym świadczy zachowana korespondencja.

Michał Spisak miał okazję poznać i zawrzeć szczerą przyjaźń z młodszym o 19 lat Henrykiem Mikołajem Góreckim i jego żoną Jadwigą Górecką. Spotykał się również w swoim paryskim mieszkaniu z Wojciechem Kilarem, który przyjechał na nauki do Nadii Boulanger.

Całość wystawy składa się na obraz prezentujący losy polskich muzyków, ich wzajemne relacje i podobieństwa, na tle Paryża – miasta inspirującego, artystycznego tygla, który w pewnym stopniu ukształtował kompozytorów, miasta stanowiącego trampolinę do rozwoju, a z czasem międzynarodowej sławy muzyków, których dzieła znane i cenione są obecnie na całym świecie.” (z opisu Kuratora Wystawy, PKZ)