Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne oraz Muzeum Miejskie “Sztygarka” zapraszają na wykład Igora Strojeckiego pt”Ochocki contra »Faraon«. O przyjaźni Bolesława Prusa (1847-1912) i Juliana Ochorowicza(1850-1917)” (mniej znane fakty z biografii sławnego pisarza poparte nieznaną korespondencją obuprzyjaciół ze zbiorów własnych).

Igor Strojecki  – od 1977 r. zajmuje się historią własnej rodziny, pasjonuje się historią Warszawy   i związanych z nią rodami. Autor albumu pt. „Leon Barszczewski (1849-1910). Od Samarkandy do Siedlec” [wyd. Muzeum Regionalne, 2010]; autor katalogów wystaw, kilkunastu artykułów oraz obszernego hasła o Leonie Barszczewskim w słowniku biograficznym „Etnologowie i ludoznawcy polscy” [t.3, Wrocław-Kraków 2010]. W 2009 r. wydał książkę „Jadwiga Barszczewska-Michałowska  – Bojowniczka o Nową Szkołę Polską”. Jest wiceprezesem Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, należy do: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Siedleckiego Klubu Kolekcjonera oraz Stowarzyszenia Nasz Norblin z siedzibą w Warszawie.
Wykład odbędzie się w budynku Muzeum Miejskiego “Sztygarka” 2.02.br. o godzinie 16.00