Nr zamówienia: ZP/1/MMS/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości zamówienia poniżej  207.000 EUR  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na zadanie pod nazwą: „INFRASTRUKTURA OBSŁUGI MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH   W DĄBROWIE GÓRNICZEJ”

logo program współfinansowany

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Załączniki:

nowe – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – plik pdf

ogłoszenie o zamówieniu – plik pdf

Koncepcja uruchomienia multimedialnej podziemnej trasy turystycznej – plik pdf

wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – plik doc

logo do ogłoszeń w postępowaniu – plik doc

AKTUALIZACJA!!! – wyniki przetargu

na strone - wyniki przetargu