Dział Marketingu i Edukacji

 Dział Marketingu i Edukacji współpracuje ze stanowiskiem informacji miejskiej i muzealnej oraz Biblioteką Muzeum.
Prowadzi działania marketingowe mające na celu zwiększenie liczby zwiedzających oraz dochodów z działalności handlowej, promuje Muzeum, aktualizuje stronę internetową, współpracuje z prasą i telewizją, a także z samorządem lokalnym, placówkami edukacji i kultury w zakresie popularyzacji Muzeum i jego zbiorów. Wspólnie z innymi Działami Muzeum organizuje wszelkiego rodzaju imprezy, zajmując się ich oprawą plastyczno-graficzną oraz medialną. Organizuje i prowadzi działalność edukacyjną w placówce muzealnej, szkołach i innych miejscach wskazanych przez odbiorców. Poprzez przygotowywanie materiałów promocyjnych, katalogów, folderów, plakatów itp. realizuje działalność wydawniczą. Zajmuje się również dystrybucją w/w publikacji. Prowadzi Kronikę Muzeum, archiwum fotograficzne organizowanych imprez jak również ewidencję i statystykę osób zwiedzających.
Plakaty, foldery, a także zdjęcia i informacje, będące efektem działań pracowników naszego Działu, zamieszczane są na muzealnej stronie internetowej: muzeum-dabrowa.pl, przy poszczególnych wystawach i innych wydarzeniach muzealnych.

Kontakt:

Monika Polaczek e-mail: mpolaczek@muzeum-dabrowa.pl
Elżbieta Jankowska e-mail: ejankowska@muzeum-dabrowa.pl
Danuta Micur e-mail: dmicur@muzeum-dabrowa.pl
Maciej Mazur e-mail: mmazur@muzeum-dabrowa.pl
Agnieszka Wójcik e-mail: awojcik@muzeum-dabrowa.pl
Sylwia Gbyl e-mail: sgbyl@muzeum-dabrowa.pl