Psy ratownicze w Kopalni Ćwiczebnej

W dniu 4 listopada 2018 roku Kopalnie Ćwiczebnią Muzeum Miejskiego „Sztygarka” odwiedziła grupa ratowników z psami z OSP Okradzionów. Wizyta miała na celu rekonesans obiektu oraz sprawdzenie zachowanie się czworonogów w warunkach dołowych. Muzeum Miejskie „Sztygarka” jak również OSP Okradzionów zainteresowane są podjęciem współpracy oraz organizacją szkoleń dla ratowników oraz psów w akcjach poszukiwań górników zasypanych w czasie zawałów.