Czego filozof…

Czego filozof może dowiedzieć się od psychiatry? Karl Jaspers i Viktor E. Frankl
(M. Polaczek)


IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony


Lekcja będzie poświęcona dwóm filozofom, którzy zdobyli wykształcenie i realizowali się naukowo jednocześnie w dwóch dziedzinach: filozofii i psychiatrii. Sylwetki oraz ciekawe i dramatyczne biografie filozofów posłużą za pretekst do dyskusji o związkach filozofii z psychiatrią. Przede wszystkim jednak zachęcą uczestników lekcji do dyskusji na temat jednego z najtrudniejszych życiowych i filozoficznych pytań – o sens życia ludzkiego.