Odciski roślin…

Odciski roślin, skamieniałości i szczątki fauny źródłem wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji – warsztaty paleontologiczne

(S. Kosakowski)


IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony


Na warsztatach wykorzystane będą odciski roślin karbońskich tworzących pokłady węgla, skamieniałe muszle i odciski fauny morza z okresu triasu oraz szczątki fauny epoki zlodowaceń. Poprzez obcowanie z eksponatem, dotyk i analizę wizualną poszczególnych eksponatów paleontologicznych uczestniczący w zajęciach będą określać cechy i własności danej skamieliny. Będą się również starali zrekonstruować, na podstawie fragmentu, pełen wygląd okazu oraz scharakteryzować środowisko, w którym dana skamielina występowała.