Wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej Zagłębia Dąbrowskiego

Wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej Zagłębia Dąbrowskiego

(S. Kosakowski)


III etap edukacyjny (gimnazjum)


Wstęp


Uczniowie zostają zapoznani z przeszłością Ziemi i na podstawie pozyskanych wiadomości wyodrębniają te okresy, które są typowe dla Dąbrowy Górniczej i terenu Zagłębia Dąbrowskiego.


Część I (karbon)


Proponujemy spotkanie w niecodziennej scenerii lasu karbońskiego. Uczniowie, patrząc na znajdujące się na ścianach ilustracje paleontologicznych rekonstrukcji, przedstawiające obraz życia na Ziemi sprzed 300 milionów lat, dowiedzą się, jak powstawał węgiel. Na skamieniałościach poszukają śladów roślin. Następnie, dotykając poszczególnych rodzajów węgla, wskażą występujące pomiędzy nimi różnice.


Część II (trias, jura)


Uczestnicy spotkania zapoznają się z florą i fauną powyższych okresów oraz środowiskiem morskim, w którym tworzyły się wapienie Jury Krakowsko-Częstochowskiej


Część III (szczątki epoki zlodowaceń)


Szczątki fauny z epoki zlodowaceń przybliżą przeszłość sprzed 10 000 lat. Uczniowie ustalą także zależności pomiędzy współczesną rzeźbą terenu, a wybranymi wydarzeniami geologicznymi.