Węgiel kamienny – zagłębiowskie „złoto”

Węgiel kamienny – zagłębiowskie „złoto”

(S. Kosakowski)


II etap edukacyjny: klasy IV–VI


Część I


Proponujemy spotkanie w niecodziennej scenerii lasu karbońskiego. Uczniowie, patrząc na znajdujące się na ścianach ilustracje paleontologicznych rekonstrukcji, przedstawiające obraz życia na Ziemi sprzed 300 milionów lat, dowiedzą się, jak powstawał węgiel. Na skamieniałościach poszukają śladów roślin. Następnie, dotykając poszczególnych rodzajów węgla, wskażą występujące pomiędzy nimi różnice. Obejrzą na ekspozycji narzędzia, przy pomocy których wydobywano węgiel oraz inne przedmioty nieodzownie związane z pracą pod ziemią. Zwiedzając wystawę, wezmą do rąk przedmioty codziennego użytku górnika sprzed kilkudziesięciu lat, wysłuchają również opowieści o jego życiu i wierzeniach.


Część II


W drugiej części zajęć, przeprowadzanych w Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, uczniowie zapoznają się z miejscem i charakterem pracy górnika.