Topienie Marzanny

Topienie Marzanny

(O. Lulek)


Nauczanie przedszkolne


Warsztaty w pierwszym etapie będą odbywać się w budynku Muzeum, w którym to prowadzący zajęcia zapozna dzieci z obrzędami wiosennymi i zielonoświątkowymi. Dzieci dowiedzą się np. po co gospodynie piekły „bocianie łapy” i co z nimi robiono.

Prowadzący nauczy dzieci pieśni obrzędowej związanej z topieniem Marzanny – „Marzanno, Marzanno…”. Śpiewając i tańcząc, będą one miały okazję wyrażać zmiany dynamiki i tempa dźwięku, a także tworzyć muzykę za pomocą klaskania w dłonie i tupania nogami.

Następnie zostaną wytłumaczone funkcje, jakie pełniła Marzanna – w jakim celu się ją wykonywało, czemu miała służyć. Dzieci dowiedzą się także, dlaczego Marzanna jest kobietą i czemu wytwarzana jest ze starych gałganków.

Kolejnym etapem będzie udanie się całej grupy w miejsce, w którym kukła Marzanny zostanie symbolicznie spalona (lub utopiona w rzece). Temu obrzędowi towarzyszyć będzie wcześniej poznana pieśń oraz grupowe tańce.


I etap edukacji


Warsztaty w pierwszym etapie będą odbywać się w budynku Muzeum, w którym to prowadzący zajęcia zapozna dzieci z obrzędami wiosennymi i zielonoświątkowymi. Dowiedzą się one np. po co gospodynie piekły „bocianie łapy” i co z nimi robiono, poznają genezę topienia Marzanny, wytłumaczone im zostaną funkcje, jakie niegdyś pełniła owa kukła, a także dowiedzą się, jak ten dawny zwyczaj obchodzi się w dzisiejszych czasach. Poznają magiczne właściwości kukły, inne nazwy określające Marzannę oraz informacje, skąd się one wzięły.

Prowadzący nauczy dzieci pieśni obrzędowej związanej ze zwyczajem topienia czy palenia Marzanny – „Sła śmierztecka z miasta….”

Uczestnicy wraz z prowadzącym przygotują kukłę Marzanny z wcześniej wybranych materiałów, a następnie udadzą się w odpowiednie miejsce, gdzie obrzęd palenia Śmiercichy zostanie dokończony. Temu obrzędowi towarzyszyć będzie wcześniej poznana pieśń oraz grupowe tańce.