półbaszta z Olkusza

Półbaszta z Olkusza

Jesienią 2015r przeprowadzono nadzór i badania archeologiczne na południowym odcinku murów obronnych w Olkuszu. Podczas badań stwierdzono występowanie reliktów muru obronnego częściowo licowanego ciosami czerwonego piaskowca. Mur obronny jest częściowo naruszony i pozbawiony licowania. Dodatkowo odkryto częściowo zachowaną półbasztę pochodzącą z XIV w. przewiązaną, jednoczasową z murem obronnym. Ponad murem obronnym nadbudowano nowożytne budynki. Odkryto duży zespół ceramiki od późnego średniowiecza po czasy nowożytne.

Relikty baszty zostaną zachowane zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Krakowa poprzez wkomponowanie ich w budowany obecnie w tym miejscu budynek, natomiast wyjątkowa ceramika trafi do zbiorów naszego muzeum.

DSC_0797 DSC_0798 DSC_0827 ryc. 186 XVI-XVIIw - gar