Dąbrowskie mamuty

Dąbrowskie Mamuty.

 

Mamuty – te majestatyczne zwierzęta ery zlodowaceń zaznaczyły swoją obecność na zagłębiowskiej ziemi. Ich szczątki znajdowano na terenie Dąbrowy Górniczej w czasie eksploatacji piasku na cele górnicze od lat 20 XIX wieku. Obecnie zgromadzone w Muzeum stanowią część bogatej przeszłości geologicznej miasta.

Sebastian Kosakowski

ciosy mamuta