Barbórka w Muzeum 2015

W dniu 4 grudnia 2015 r. w Muzeum Miejskim „Sztygarka” odbyło się kameralne spotkanie barbórkowe emerytowanych pracowników kopalni „Paryż”. Obchody dnia górnika uczczono w kaplicy św. Barbary w Kopalni Ćwiczebnej modlitwą za górników którzy złożyli życie w czasie ciężkiej podziemnej pracy. Następnie uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej biesiadzie górniczej, która była doskonałym miejscem na spotkanie po latach oraz wspomnienia.

Sebastian Kosakowski