Wykład dr. Dariusza Rozmusa w Muzeum Narodowym w Krakowie

Wykład dr. Dariusza Rozmusa w Muzeum Narodowym w Krakowie

17 listopada w Muzeum  im. Emeryka Hutten-Czapskiego (oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) w ramach cyklu „Numizmatyka czyli co? „ odbył się wykład pracownika Muzeum Miejskiego „Sztygarka” dr. hab. Dariusza Rozmusa pt. „Srebrne zamieszanie, czyli o początkach produkcji srebra w Polsce.” Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem.

Joanna Tokaj

rozmus